Mallar och blanketter

Förslag till katekesgrupper

Kan det vara så att man kan göra anmälan till SUK enklare genom att anmäla sig till undervisning och SUK på samma blankett? Här är ett förslag:

Mall kombinerad anmälan SUK och trosundervisning

För föreningsadministration och redovisning

Exempel på förenklad ekonomiskredovisning i pdf word
Förenklad ekonomisk redovisning (med rader där ni kan fylla i era egna uppgifter) i pdf  word
Mall verksamhetsredovisning 2022 i pdf  word
Mall verksamhetsredovisning 2023 i word
Detaljerad mall för verksamhetsredovisning 2022 i pdf word
Detaljerad mall för verksamhetsredovisning 2023 i word
Har betalat listor i Excel     I Pdf
Aktiva medlemslistor i Excel i Pdf
Mall verksamhetsredovisning Activity report  2022 -english
Mall verksamhetsredovisning Activity report  2022 -english -More specific

Exempel på kallelser, dagordningar och protokoll

Exempel på dagordning styrelsemöte
Exempel på protokoll styrelsemöte
Exempel på kallelse årsmöte
Hur ett årsmöte går till. Förklaringar.
Exempel på dagordning årsmöte
Exempel på protokoll årsmöte
Exempel på budget
Exempel revisionsberättelse
Exempel ekonomisk redovisning (förenklad)
Fylla-i-årsmötes-protokoll i word  Tipsmall för ordinarie årsmöte. Skriv ut och ta med och fyll i direkt under årsmötet!
Fylla-i-årsmötes-protokoll i pdf Tipsmall för ordinarie årsmöte. Skriv ut och ta med och fyll i direkt under årsmötet!
Enkel exempeldagordning för extra årsmöte
Fylla-i-protokoll extra årsmöte-i word Tipsmall för EXTRA årsmöte där man tar upp ekonomin på nytt. Skriv ut och ta med och fyll i direkt!
Fylla-i-protokoll extra årsmöte i pdf    Tipsmall för EXTRA årsmöte där man tar upp ekonomin på nytt. Skriv ut och ta med och fyll i direkt!

Exempel på föreningsdeklaration

Oj oj… Alla handlingar är ju inte KLARA och vi måste ha ett årsmöte!
Exempel på årsmöte med bordläggning.