Bli lokalförening

Bilda förening

Har ni ingen lokal barn- och ungdomsförening i din församling? Klart du ska bilda en lokalförening inom SUK! Det är inte så svårt och du får all hjälp av SUK som du behöver.

I korta drag gör du så här för att bilda en lokalförening:

  1. Samla ihop intresserade till ett möte.
  2. Ha ett möte där ni väljer att bilda förening, väljer stadgar och styrelse och beslutar om att bli lokalförening inom SUK. Skriv ner besluten i ett protokoll.
  3. Skicka in alla papper till SUK. Det vill säga det underskrivna protokollet från det föreningsbildande mötet, era stadgar och namn + kontaktuppgifter till minst en kontaktperson från er förening.

Sen är det bara att vänta!

Du skickar in papperen till:
SUK, Box 2150
10314 Stockholm

För mer utförlig beskrivning, klicka här.